ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
27 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณจากหน้าบ้านนายวิทยา กล่อมสกุล ถึงหน้าบ้านนางบัวเครือ ธูปทอง หมู่ที่ ๔ บ้านถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้า wink white ถึงบริเวณซอยทางเข้าต้นอ้อยรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการปรับปรุงทางเชื่อมทางแยกพร้อมขยายช่องจราจรถนนศรีอินทราทิตย์ และถนนพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณสี่แยกท่าแค หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณจากหน้าบ้านนายวิทยา กล่อมสกุล ถึงหน้าบ้านนางบัวเครือ ธูปทอง หมู่ที่ ๔ บ้านถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้า wink white ถึงบริเวณซอยทางเข้าต้นอ้อยรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการปรับปรุงทางเชื่อมทางแยกพร้อมขยายช่องจราจรถนนศรีอินทราทิตย์ และถนนพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณสี่แยกท่าแค หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณจากหน้าบ้านนายวิทยา กล่อมสกุล ถึงหน้าบ้านนางบัวเครือ ธูปทอง หมู่ที่ ๔ บ้านถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้า wink white ถึงบริเวณซอยทางเข้าต้นอ้อยรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการปรับปรุงทางเชื่อมทางแยกพร้อมขยายช่องจราจรถนนศรีอินทราทิตย์ และถนนพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณสี่แยกท่าแค หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณจากหน้าบ้านนายวิทยา กล่อมสกุล ถึงหน้าบ้านนางบัวเครือ ธูปทอง หมู่ที่ ๔ บ้านถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้า wink white ถึงบริเวณซอยทางเข้าต้นอ้อยรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการปรับปรุงทางเชื่อมทางแยกพร้อมขยายช่องจราจรถนนศรีอินทราทิตย์ และถนนพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณสี่แยกท่าแค หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณจากหน้าบ้านนายวิทยา กล่อมสกุล ถึงหน้าบ้านนางบัวเครือ ธูปทอง หมู่ที่ ๔ บ้านถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้า wink white ถึงบริเวณซอยทางเข้าต้นอ้อยรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการปรับปรุงทางเชื่อมทางแยกพร้อมขยายช่องจราจรถนนศรีอินทราทิตย์ และถนนพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณสี่แยกท่าแค หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณจากหน้าบ้านนายวิทยา กล่อมสกุล ถึงหน้าบ้านนางบัวเครือ ธูปทอง หมู่ที่ ๔ บ้านถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้า wink white ถึงบริเวณซอยทางเข้าต้นอ้อยรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการปรับปรุงทางเชื่อมทางแยกพร้อมขยายช่องจราจรถนนศรีอินทราทิตย์ และถนนพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณสี่แยกท่าแค หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณจากหน้าบ้านนายวิทยา กล่อมสกุล ถึงหน้าบ้านนางบัวเครือ ธูปทอง หมู่ที่ ๔ บ้านถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

27 ต.ค. 2565 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้า wink white ถึงบริเวณซอยทางเข้าต้นอ้อยรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี