ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
21 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ส.ค. 2565 จ้างโครงการติดตั้งบานประตูระบายน้ำ บริเวณคลองเลียบค่าย ร.๓๑ รอ. หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ส.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีอินทราทิตย์ ฝั่งทิศตะวันออก บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๕ ถึงอาคารโครงการพีระสุทาวน์โฮม หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ส.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีอินทราทิตย์ ฝั่งทิศตะวันตก บริเวณบ้านเลขที่ ๑๒๙ ถึงบริเวณตรงข้ามร้านมณีแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ส.ค. 2565 จ้างโครงการเสริมผิวถนนบริเวณบ้าน นายดุสิต น้ำนวล หมู่ที่ ๔ ถึงแยกหลังวัดถนนแค หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ส.ค. 2565 จ้างโครงการเสริมผิวถนนบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไข่เค็มศรีสกุล หมู่ที่ ๑ บ้านหินสองก้อน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางอุดม อินทร์ปัญญา ถึงถนนรัฐประชาธรรมขันธ์สุนทร หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนศรีอินทราทิตย์ฝั่งทิศตะวันออก โครงการสิรัญญาวอมมี่ หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณที่ดินอาจารย์ช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางอุดม อินทร์ปัญญา ถึงถนนรัฐประชาธรรมขันธ์สุนทร หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. จำนวน ๔๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2565 จ้างปรับปรุงทางเชื่อมถนนพหลโยธิน จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนศรีอินทราทิตย์ จำนวน ๑๕ จุด ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหมู่บ้านสิรัญญา ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

10 พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพี่น้อง (ร้านเจี๊ยบบ้านสวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

15 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยบ้านนางอัญชลี กุศลส่ง หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านหินสองก้อน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

14 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางถนนพระยาพิชัยดาบหัก จากสายสี่แยกท่าแค ถึงสายสี่แยกอานันท์ ชุมชนบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก