ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
3 ก.พ. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๖๕ ลพบุรี จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.พ. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม่านล็อคลอน จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนหกบาท บริเวณวัดมงคลประสิทธิ์ - เขตติดต่อตำบลทะเลชุบศร หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2566 จ้างเหมารถปรับอากาศในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2566 จ้างเหมารถปรับอากาศในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2566 จ้างประดับรอบบริเวณจัดงาน สถานที่จอดรถและนิทรรศการ โครงการประจำเพณีกำฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2566 จ้างจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่พร้อมทำความสะอาด ตามโครงการจัดงานประเพณีกำฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2566 จ้างมหรสพ โครงกานจัดงานประเพณีกำฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2566 จ้างระบบไฟประดับเวทีพร้อมติดตั้ง - รื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีกำฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2566 จ้างเช่าโต๊ะและเก้าอี้ โครงการจัดงานประเพณีกำฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2566 จ้างเช่าเวทีและระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง-รื้อถอน โครงการจัดงานประเพณีกำฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ม.ค. 2566 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ม.ค. 2566 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ม.ค. 2566 จ้างเวทีและเครื่องขยายเสียง รวมติดตั้ง- รื้อถอน ที่ใช้ใยการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ม.ค. 2566 ซื้อค่าของรางวัลและวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2566 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธ.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง