ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา

Date:

วันที่ เรื่อง
2022-06-17 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สแตนเลส) พร้อมติดตั้ง ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-06-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำติดตั้งป้ายจราจร ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-20 ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนน ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-17 ประกวดราคาซื้อค่าจ้ดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมกระบะบรรทุติดตั้งอุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-04-20 ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-28 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กคู่ หน้าเรียบ แบบสั่นสะเทือน ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-28 ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนแขนตรง (เครนสลิง) พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายนาโสม - วัดท่าใหญ่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองยายลักษณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคันคลองแคทราย บ้านแนวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปูพื้นยางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายสกอร์บอร์ด ประจำสนามฟุตบอล 1 จำนวน 1 ป้าย ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-28 ประกวดราคาซื้อจัดหาลิฟท์โดยสารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3,4,11 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเล้าไก่ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโป่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะรุม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหนองชะโด หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-28 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 อำเภอ 11 แห่ง ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-01-28 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-12-03 ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้งโดยจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สแตนเลส) จำนวน 8 อำเภอ 22 แห่ง ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-11-24 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการภายในบริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-10-26 ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์ จำนวน 2,300 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-08-27 ประกวดราคาซื้อซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์ จำนวน 2,300 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)